Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Complex Numbers 
Μάθημα 1ο 
Oι ασκήσεις αυτές  αναφέρονται κυρίως στη κατανόηση των εννοιών και στήν εφαρμογή των πράξεων των μιγαδικών.
Παρακάτω σας παραπέμπω σε συνδέσμους της Khanacademy της ακαδημίας Khan για συγκεκριμένες έννοιες των μιγαδικών, ελέγχονται οι απαντήσεις σας αν είναι σωστές ή όχι.

Μιγαδικό επίπεδο 
Απεικόνηση ενός μιγαδικού στο μιγαδικό επίπεδο
Η άσκηση δίνει ένα μιγαδικό αριθμό και ζητάει μία κίτρινη κουκίδα να μετακινηθεί στην εικόνα του μιγαδικού .Κλικ εδώ

Απλές πράξεις μιγαδικών αριθμών
Πράξεις με πρόσθεση και αφαίρεση μιγαδικών . Κλίκ εδώ

Πολλαπλασιασμός μιγαδικών 
Ασκήσεις με πολλαπλασιασμό μιγαδικών . Κλίκ εδώ

Διαίρεση μιγαδικών 
Ασκήσεις με διαίρεση μιγαδικών .Κλίκ εδώ

Μέτρο μιγαδικού 
Ασκήσεις πο ζητάει το μέτρο ενός μιγαδικού .Κλίκ εδώ

Δυνάμεις του i
Ασκήσεις  με δυνάμεις του ι στις οποίες  ζητάει άν ο η παράσταση είναι πραγματικός αριθμός ή όχι .Κλίκ εδώ

Mαθηματικό λογισμικό του Geogebra 
Παραθέτω ένα μαθηματικό λογισμικό με όλες τις απλές πράξεις των μιγαδικών .Κλίκ εδώ

Εργασίες  1) Να γραφούν στο τετράδιο σας και νά λυθούν  2 ασκήσεις απο κάθε μια περίπτωση απο τις παραπάνω . Οι ασκήσεις  των " δυνάμεων του i " λυθούν όλες..
Oi ασκήσεις του σχολικού βιβλίου σελίδα 95 και 96 οι 4, 5α, 5β, 9 και 10 της ομάδας Α να λυθούν με τη βοήθεια του λογισμικού του Geogebra και να αποθηκευθούν οι απαντήσεις σε ηλεκτρονική μορφή