Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

50 Θεωρητικές Ερωτήσεις Σωστού Λάθους στα Μαθηματικά

50 Θεωρητικές ασκήσεις Σωστού Λάθους στα Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ λυκείου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο και  βαθμολογία των απαντήσεων 
Οι ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και αναφέρονται  στην ύλη της Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης .   
Οι ερωτήσεις  αφορούν τους  Μιγαδικούς , Συναρτήσεις ,  Παραγώγους και Ολοκληρώματα 

1) Οι 20 ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών 2014-2013-2012-2011

2) Οι  20 ερωτήσεις είναι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών 2010-2009-2008-2007

3) 5 ερωτήσεις είναι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2006

Συντάκτης της σελίδας Αθηναίος Θεόδωρος   theodorosathinaios@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου