Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Ασκήσεις  εξισώσεων  - λύσεις

  Δίνεις π,χ την  εξίσωση  x3-6*x2+11*x-6=0   η οποία πρέπαι να πληκτρολογηθεί έτσι   χ^3 -6*χ^2+11*χ-6=0 μετά  δίνει  τήν γραφική παράσταση και τίς λύσεις της  . Μειονέκτημα είναι οτι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαθηματικά σύμβολα , όπως ρίζα και άλλα . Για την δύναμη  χρησιμοποιείς το σύμβολο  ^ .  
Το ημήτονο sin(x) , το συνημήτονο cos(x) ,η εφαπτομένη tan(x) , η  ln(x) η λογαριθμική με βάση το e .  Εξίσωση - Λύση

Ασκήσεις τεστ εύρεσης παραγώγων 
(πολλαπλής επιλογής εύκολες )
 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής , δίνει μια  συνάρτηση και ζητάει να επιλέξεις απο κάποιες άλλες συναρτήσευς ποια είναι η  παράγωγο της ,υπάρχει περίπτωση στις συναρτήσεις αυτές να μην βρίσκεται η παράγωγος . 
Οι ασκήσεις αυτές είναι πολύ εύκολες αφορούν απλή εφαρμογή των τύπων των απλών συναρτήσεων και όχι συνθέτων συναρτήσεων 
 Ασκήσεις εύρεσης παραγώγου

 Ασκήσεις εύρεσης παραγώγων 
(Μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας )
 Δίνεις την συνάρτηση και μπορεί να σου υπολογίσει την πρώτη ή την δεύτερη η και την τρίτη παράγωγο της συνάρτησης ανάλογα με αυτό που επιθυμείς .
  Μειονέκτημα και εδώ είναι όπως και στις εξισώσεις , ότι δεν μπορείς να πληκτρολογήσεις όλες ανεξαιρέτως τίς συναρτήσεις ,διότι αυτό απαιτεί την δυνατότητα  χρήσης όλων των μαθηματικών συμβόλων . Παρέχει όμως τέτοια δυνατότητα αλλά πρέπει να γίνεις μέλος .
Ασκήσεις εύρεσης παραγώγου (τέλος σελίδας ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου