Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016


Μέρος Δεύτερο.

Oμιλία του Γιάννη Θωμαϊδη 20-11-2015 στη Κέρκυρα με θέματα

1)  Η Μαθηματική απόδειξη ως πρόβλημα διδασκαλίας και μάθησης
   
 2)  Σχετικά με την ύλη τα θέματα  και τη θεωρία  στις Πανελλαδικές εξετάσεις,


ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ