Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ασκήσεις στην εξίσωση ευθείας

Εξίσωση ευθείας y=mx+β
( Οι απαντήσεις σας βαθμολογούνται .)

Ι )  Η παρακάτω άσκηση είναι άσκηση αντιστοίχισης .
Σε κάθε ευθεία  y=mx+β  ,συγκεκριμένου σχήματος , ζητάει να  απαντήσουμε σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον συντελεστή  διεύθυνσης των  ευθειών.
.
Ι Ασκηση στη ευθεία y=mx+β

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΙΙ ) Η άσκηση ΙΙ , δίνει ευθείες  y=mx+β  σε σχήμα και ζητάει να διατάξουμε σε σειρά τίς ευθείες ανάλογα με τον συντελεστή διεύθυνση τους m και μετά να διαταχθούν οι ευθείες ανάλογα με το σταθερό όρο β

ΙΙ Ασκηση στην ευθεία y=mx+β
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η άσκηση ΙΙΙ  αναφέρεται σε ευθείες παράλληλες . Επιπλέον δίνονται ευθείες και ζητάει να αντιστοιχίσουμε κάθε μία ευθεία στον τύπο της .
ΙΙΙ Άσκηση
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η άσκηση ΙV περιλαμβάνει γραφικές παραστάσεις ευθειών και ζητάει  να αντιστοιχίσουμε την κάθε ευθεία στον τύπο της
IV Ασκηση

Οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με πρόγραμμα της     ProProfs Quiz Maker

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου