Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ασκήσεις στην εξίσωση ευθείας

Εξίσωση ευθείας y=mx+β
( Οι απαντήσεις σας βαθμολογούνται .)

Ι )  Η παρακάτω άσκηση είναι άσκηση αντιστοίχισης .
Σε κάθε ευθεία  y=mx+β  ,συγκεκριμένου σχήματος , ζητάει να  απαντήσουμε σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον συντελεστή  διεύθυνσης των  ευθειών.
.
Ι Ασκηση στη ευθεία y=mx+β

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΙΙ ) Η άσκηση ΙΙ , δίνει ευθείες  y=mx+β  σε σχήμα και ζητάει να διατάξουμε σε σειρά τίς ευθείες ανάλογα με τον συντελεστή διεύθυνση τους m και μετά να διαταχθούν οι ευθείες ανάλογα με το σταθερό όρο β

ΙΙ Ασκηση στην ευθεία y=mx+β
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η άσκηση ΙΙΙ  αναφέρεται σε ευθείες παράλληλες . Επιπλέον δίνονται ευθείες και ζητάει να αντιστοιχίσουμε κάθε μία ευθεία στον τύπο της .
ΙΙΙ Άσκηση
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η άσκηση ΙV περιλαμβάνει γραφικές παραστάσεις ευθειών και ζητάει  να αντιστοιχίσουμε την κάθε ευθεία στον τύπο της
IV Ασκηση

Οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με πρόγραμμα της     ProProfs Quiz Maker

O αγιασμός για την καινούργια σχολική χρονιά 2014-2015

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

50 Θεωρητικές Ερωτήσεις Σωστού Λάθους στα Μαθηματικά

50 Θεωρητικές ασκήσεις Σωστού Λάθους στα Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ λυκείου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο και  βαθμολογία των απαντήσεων 
Οι ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και αναφέρονται  στην ύλη της Γ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης .   
Οι ερωτήσεις  αφορούν τους  Μιγαδικούς , Συναρτήσεις ,  Παραγώγους και Ολοκληρώματα 

1) Οι 20 ερωτήσεις είναι οι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών 2014-2013-2012-2011

2) Οι  20 ερωτήσεις είναι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών 2010-2009-2008-2007

3) 5 ερωτήσεις είναι ερωτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2006

Συντάκτης της σελίδας Αθηναίος Θεόδωρος   theodorosathinaios@hotmail.com